Kitkuuporukka 2018
Harsotiimi
Kitkuuporukka

Tilan yrittäjä Paavo Pulkkinen

Paavo Pulkkinen

Paavo on toiminut tilan yrittäjänä vuodesta 1995 ja on nyt sukutilansa viljelijä seitsemännessä polvessa.

Pakkaamon henkilöstöä

Pakkaamon henkilöstö

Lietlahden pakkaamo- ja varastotiloissa työskentelee lähes ympärivuotisesti 5 – 10 työntekijää.

Kesäkauden työntekijöitä

Kesäkauden työntekijät

Kesäkaudella tila työllistää n. kuukauden ajaksi 15-20 kitkijää.