Henkilöstö

Kitkuuporukka 2018
Harsotiimi
Kitkuuporukka

Tilan yrittäjä Paavo Pulkkinen

Paavo Pulkkinen

Paavo on toiminut tilan yrittäjänä vuodesta 1995 ja on nyt sukutilansa viljelijä seitsemännessä polvessa.

Pakkaamon henkilöstöä

Pakkaamon henkilöstö

Lietlahden pakkaamo- ja varastotiloissa työskentelee lähes ympärivuotisesti 5 – 10 työntekijää.

Kesäkauden työntekijöitä

Kesäkauden työntekijät

Kesäkaudella tila työllistää n. kuukauden ajaksi 15-20 kitkijää.